За нас

„Техно Строй България“ ООД е дружество с ограничена отговорност със сто процента частен капитал, регистрирано в края на 2007г.
Ние сме насочили усилията си в следните направления: изграждане на жилищни и смесени сгради и съоръжения от енергийната, транспортната и хидро-техническата инфраструктура … » повече

Дейности

"Техно Строй България" ООД изпълнява всички видове строително-монтажни работи според нуждите на инвеститорите … » повече