Проекти

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Борово

Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово
Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Общата дължина на двата пътя е 11300 метра.
Основните СМР, които ще се изпълняват са технологично фрезоване - 32200 м2, полагане на асфалт – 15600 тона, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри – 5550 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки -5730 м2, полагане на HDPE тръби за изтегляне на оптични кабели – 22200 м, направа на отводнителни окопи – 3640 м3, доставка и полагане на скален материал за банкети - 6940 м3, доставка и монтаж на пътни знаци – 109 бр., полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 4720 м2.