Проекти

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Обретеник

Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев с обща дължина 1 700 м, за осигуряване на ефективно водоснабдяване в с. Обретеник.
Обектът се финансира от ПУДОС.