Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. София, бл. 231, ж.к. Гоце Делчев

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Триадица, по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231"

Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, еркери и на асансьорни шахти, подмяна на дограма, ремонт на покрив, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др. Блокът е с височина 45,70 м.
Разгънатата застроена площ на блока е 6174 м2