Проекти

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища общ. Велинград

“Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път PAZ1061 от край населено място гр. Велинград до център с. Драгиново и изграждане на нов път PAZ2063 от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“

Общата дължина на двата пътя е 5220 метра.
Основните СМР, които ще се изпълняват са студено рециклиране на асфалтовата настилка - 20550 м2, полагане на два пласта асфалт – 27800 м2, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри и бетонови ивици – 3020 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки -1480 м2, полагане на HDPE тръби за изтегляне на оптични кабели – 10440 м, направа на отводнителни окопи – 1650 м3, доставка и полагане на скален материал за банкети - 3220 м3, доставка и монтаж на пътни знаци – 186 бр., полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 2220 м2.