Проекти

Изпълнение на Инженеринг - гр. Плевен, бул. Русе №10

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Плевен, бул.“Русе“ №10 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС във връзка с договор за „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив и направа на топлоизолация в подпокривно пространство, ремонт на електроинсталация в общи помещения, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения и др.
Блокът е с височина 36,50 м.
Разгънатата застроена площ на блока е 5291 м2.