Проекти

Изпълнение на Инженеринг-гр. София, ж.к. „Овча купел 2“

„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.София, ж.к. „Овча купел 2“ - прилагане на енергоспестяващи мерки във връзка с договор за Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,район „Овча купел“ по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ .
Изпълнените строително-монтажни работи по проекта включват изграждане на топлоизолационна система по фасадни стени, подмяна на дограма, изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация, ремонтни дейности в общи помещения, демонтажни дейности и др. Блокът е с височина 37.70 м.
Разгънатата застроена площ на блока е 23573 м2.