Проекти

Реконтрукция и рехабилитация на улици в община Златица

Реконтрукция и рехабилитация на улици на територията на община Златица

Общата дължина на улиците : „Розова долина“ , ул. „Софийско шосе“ и ул. „Владслав Варненчик“ е 1 989 м.

Строително-монтажните работи които се изпълняват са: технологично фрезоване – 16367 м2, полагане на долен пласт на покритието от асфалт (биндер) – 1 414 тона, полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието – 18 439 м2, демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри – 1 255 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки - 922 м2, доставка и полагане на бетонови парко елементи -105м2, доставка и монтаж на пътни знаци – 139 бр., полагане на нова хоризонтална маркировка – 1 881 м2.