Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните

Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните

Общата дължина на улиците в с. Баните, с. Загражден, с. Давидково, с. Оряховец, с. Гълъбово и в с. Вишнево е 4147 м.
Строително-монтажните работи които се изпълняват са: полагане на долен пласт на покритието от асфалт (биндер) – 1 790 тона, полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието – 14817 м2, монтаж на нови бордюри – 3343 м, полагане на нова хоризонтална маркировка – 872 м2.