Проекти

„Подстанция „Димитър Димитров“ - основен ремонт

Обектът е втора категория, сградата е предназначена за Закрита разпределителна уредба 35 kV. С извършените строително монтажни работи по проект, се променя предназначението на сградата в административна. За целта е изработена нова стоманобетонна стълба за достигане на ново ниво на кота +6,10. Новопроектираното ниво е изпълнено от стоманена конструкция с тегло 4500кг.
Вторият етаж се преустройва изцяло с помощта на преградни и щендерни стени от гипсокартон 260м2, сепарират се четири работни помещения, комуникационно помещение, санитарен възел с две тоалетни и общо преддверие. Изграден е окачен таван от двоен пожароустойчив гипсокартон 98м2, подовете са покрити с хомогенна антибактериална настилка на рула, тип линолеум 98м2.
На новоизградения трети етаж се оформят две по-големи работни помещения 120м2, окачен таван тип Армстронг 98м2. След промяна на предназначението, в сградата се предвиждат 43 работни места. За офисите е разработена централна вентилационна и пожароизвестителна инсталация.
Разгънатата застроена площ на сградата е 395,75 м2. Фасадите са изолирани с каменна вата, с дебелина 10см.