Проекти

Реконструкция на етернитов водопровод

По проекта са изпълнени подмяна на свързващ тръбопровод, разположен между два резервоара, захранващи населени места.
Общата дължина на трасето е 3346м.
Новият водопровод е изпълнен с тръби с диаметър DN280, общото количесво на изкопа за обекта е 6950 м3,на обратния насип е 6032м3.