Проекти

Изграждане на подпорна стена в подстанция "Балкан"

Обектът е първа категория и е изпълнен с цел предпазване от високите нива на река Паничарска.
Изградената подпорната стена е с дължина 53м. и височина 5м. Направено е площно укрепване с геотекстил, поцинкована оградната мрежа и стоманено въже, положени по ската на вертикални ивици посредством почвени пирони Ф14 и набити анкери. За фиксиране и оформяне са поставени габионни матраци с размери 3,00 / 2,00 / 0,30 м, положени са и габиони с размери 2,00 / 1,00 / 1,00 м.