Проекти

„Реконструкция/рехабилитация на улици в град Борово"

Общата дължина на улиците е 4731 м.
Строително-монтажните работи, които се изпълняват са: технологично фрезоване – 20 206 м2, доставка и полагане на основен пласт на покритието – 4002 т, полагане на долен пласт на покритието от асфалт (биндер) – 4 007 т, полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието – 34 104 м2, доставка и полагане на асфалтобетон за велоалеи – 1 132 м2, доставка и монтаж на нови бордюри с различни размери – 8064 м, демонтаж на стари и монтаж на нови тротоарни плочки – 6 360 м2, доставка и полагане на бетонови ивици – 2 060 м2, доставка и полагане на бетон – 586 м3, доставка и полагане на пътна маркировка – 2 879 м2, доставка и монтаж на пътни знаци – 332 бр., доставка и монтаж на пътни габъри – 670 бр., подмяна на улични осветителни тела – 143 бр., доставка и монтаж на стълбове и улични осветители за пешеходни пътеки – 32 бр. и други дейности съгласно проектната документация.