Проекти

Благоустрояване на терен "Божковска поляна" и мостово съоръжение

Общата площ на имота за облагородяване е 9430,00 м2
Строително - монтажните работи, които се изпълняват са: изкопни работи - 988,00 м3, бетонови работи - 56,67 м3, насип за основа от трошен камък - 855,00 м3, доставка и полагане на настилка от павета - 1654,00 м2, доставка и монтаж на бетонови бордюри - 1137,00 м. Изградени са 3 броя детски площадки за деца 3-7 г., 7-12 г. и деца над 12 години. За облагородяване на терените за отдих са изпълнение пейки, маси, градински барбекюта, перголи с пейки и кошове. Изпълнени са дейности по доставка и монтаж на 245,00 м2 ударопоглъщащи настилки под съоръжененията. Изпълнени са дейности по озеленяване, изградени са парково осветление, силово захранване, видеонаблюдение и други дейности съгласно проектната документация.