Проекти

Открит Амфитеатър, към читалище „ Георги Парцалев“

Цялостно изграждане на открит Амфитеатър с 540 места, предназначен за масови събития на открито.
Амфитеатърът се състои от две части, сцена и трибуна. Конструкцията на сцената е с площ 145 м2., а на трибунната е 472 м2.
Конзолни евакуационни стълби, свързват трибуната със сутерена. На кота -0,39 са разположени 14 санитарни помещения с отделни предверия, складова част и ГРТ. Изградена е цялостна ОВК, Електро и ВиК инсталации.
Вертикалната планировка включва изграждане на достъпна среда и 430 м2 гранитни ивици и плочи от мит бетон.