Проекти

"Рехабилитация и реконструкция на улица „Яворов“

Общата площ на улица е 3958 м2;
Основните строително – монтажни работи, които са изпълнени са: изкопни СМР – 2522 м3; доставка и полагане на трошен камък – 2070 м3; разкъртване на стари и доставка и полагане на нови бордюри – 2247,50 м; разваляне на съществуваща тротоарна настилка и доставка и монтаж на нови тротоарни плочки – 2650 м2; полагане на асфалтова смес за основен пласт и долен пласт (биндер) на покритието за пътна настилка – 907 т; полагане на асфалтова смес от плътен асфалтобетон – 3958 м2; доставка и монтаж на пътни знаци – 31 бр.; направа на хоризонтална маркировка – 209 м2.