Проекти

Изграждане на покрит общински пазар в гр. Раднево

Площта на терена е 7012 м2 и е с капацитет до 200 търговски обекта. Пазарът е разделен на 4 зони посредством напречни алеи и на 4 редици от модули за търговия. На площадното пространство и кръстовищата са позиционирани различни елементи, оформящи градската среда: фонтанки, пейки и чешми обслужващи търговската дейност. За пазара е осигурено електроснабдяване, водоснабдяване и 64 паркоместа.
Основните СМР дейности са: доставка и полагане на асфалт – 4 880 м2; доставка и монтаж на метална конструкция - 56 400 кг; доставка и монтаж на покривни панели – 1 740 м2; доставка и монтаж на ажурна ограда - 375 м; вик инсталация; ел. инсталация; парково обзавеждане; озеленяване.