Проекти

Реконструкция и рехабилитация на общински път в община Трявна

Реконструкция и рехабилитация на общински път в Община Трявна.
Проекта включва реконструкция и рехабилитация на участък от общински път с дължина 3 343 метра (Етап I).
Основните СМР, които се изпълняват са: изкопни работи – 3 050 м3; разрушаване на асфалтови пластове – 540 м3; разрушаване на основни пластове – 2 700 м3; полагане на два пласта асфалт – 15 800 м2; доставка и монтаж на нови бордюри – 900 м; изграждане на нови водостоци Ф50 и Ф80 – 40 м; направа на отводнителни окопи – 1 600 м; доставка и полагане обратна засипка и засипка от скален материал за банкети – 1 400 м3; доставка и монтаж на пътни знаци – 176 бр.; полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 525 м2; доставка и монтаж на ОСП – 910 м.