Проекти

Изпълнение на инженеринг на улици в Община Кнежа

Проекта включва реконструкция на улици в община Кнежа. Основните строително - монтажни работи, които се изпълняват са: разрушаване/фрезоване на съществуващи асфалтови пластове – 90 м3; разрушаване на основни пластове от несвързан материал на съществуващи настилки – 1 960 м3; изкопи – 85 м3; полагане на асфалтобетон – 12 200 м2; полагане на битумен разлив – 12 200 м2; полагане на скална фракция – 1 970 м3; полагане на бетонови бордюри – 389 м; полагане на скална фракция за банкети – 57 м3; доставка и полагане на пътна маркировка от бяла боя с перли – 847,60 м2; доставка и монтаж на пътни знаци – 38 бр.;