Проекти

Реконструкция на улици в град Костенец

Общата дължина на улиците е 744м.
Строително-монтажните работи, които се изпълняват са: разваляне на настилки по улично платно и по тротоари – 768 м3, изкопни работи – 1 768 м3, доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 4 444 м2, доставка и полагане на биндер – 427 т, доставка и полагане на битумен разлив – 4 444 м2, доставка и полагане на асфалтова смес за тротоарни настилки – 2 147 м2, доставка и монтаж на нови бордюри – 1 394 м, доставка и полагане на пътна маркировка – 253 м2 и други дейности съгласно проектната документация.