Проекти

Реконструкция на участъци от общински път SZR 1156 Етап I

Реконструкция на участъци от общински път SZR 1156 - Етап I
Проектът включва реконструкция на участък от общински път с дължина 1 554 метра.
Основните СМР, които се изпълняват са: изкопни работи – 943 м3; отстраняване негодни почви – 1 255 м3, фрезоване на асфалтови пластове – 615 м3; разваляне на трошенокаменна настилка – 3 382 м3; доставка и полагане на трошен камък за пътна основа – 5 035 м3; полагане на два пласта асфалт – 10 409 м2; доставка и монтаж на нови бордюри – 307 м; доставка и полагане обратна засипка и засипка от скален материал за банкети – 634 м3; доставка и монтаж на пътни знаци – 5 бр.; полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли – 505,11 м2; доставка и монтаж на ограничителна система за пътища – 48 м.