Проекти

Реконструкция на 3 броя улици

Основните СМР, които са изпълнени са: Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка – 342,00 м2; разваляне на асфалтова настилка – 42,75 м3; разваляне на трошенокаменна настилка – 299,75 м3; доставка и полагане на трошен камък за пътна основа и тротоари – 547,95 м3; полагане на два пласта асфалтова настилка – 1497,00 м2; доставка и монтаж на бордюри – 522,50 м; монтаж на нови тротоарни плочи и павета – 177,72; полагане на асфалт АС8, тип В за тротоари -948,64 м2; доставка и монтаж на пътни знаци; полагане на нова хоризонтална маркировка от боя с перли;