Проекти

Реконструкция на общински път GAB 3118

Дължината на пътният участък е 3 735 метра.
Изпълнени са следните видове строително-монтажни работи:
Изкопни СМР за земни окопи и основа на трасе на пътя – 13 459 м3, направа на пътна основа и банкети от трошен камък – 9 223 м3, доставка и полагане на бетонови бордюри – 3 537 м, направа на нови тръбно водостоци – 20 бр., доставка и полагане на асфалт – 3 764 тона, доставка и монтаж на нова ограничителна система (мантинели) – 1 176 м, доставка и монтаж на пътни знаци – 40 бр, полагане на хоризонтална маркировка – 1 135 м2;