Проекти

Боядисване на фасада на котелен цех

Боядисване на фасада на котелен цех с алпийски способ - от кота 26,80 до кота 63,00. Възложител „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД