Проекти

Ремонт на сграден фонд

Ремонтни работи в обекти на Агенцията за дипломатически имоти в страната.