Проекти

Благоустрояване района на кв. Младост и блок Щастие гр. Габрово

Рехабилитация на паркова площ кв. Голо Бърдо - Младост. Изграждане на нова детска площадка, парково осветление, благоустрояване на алейна мрежа и зелена площ.
Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детски площадки в района на блок Щастие - кв. 118, ЦГЧ.