Проекти

Ремонт на сградата на жп гара "Пет могили"

Ремонт на покрив, фасада, вътрешни помещения и ел инсталация.
Възложител "Мини Марица-Изток" ЕАД