Проекти

Преустройство на Административна сграда Лакатица

Преустройство, модернизация и реконструкция на Административна сграда на каскада „Лакатица”. Укрепване на съществуваща сграда, изграждане на нова ОВиК инасталация и пречиствателна станция. Изпълнение до ключ.
Възложител - НЕК ЕАД.