Проекти

Изграждане на 4 бр. електро къщи и диспечерски пункт

Възложител - Мини Марица-Изток ЕАД