Проекти

Изграждане на къща

Изграждане на подпорна стена и къща с РЗП 680 кв.м.
Възложител - частен инвеститор