Проекти

Изграждане на метално хале

Възложител: Частен инвеститор