Проекти

Изграждане на естакада

Изграждане на фундаменти за задвижващи станции на спомагателни естакади. Заготовка и монтаж 110 т. метална конструкция.
Възложител - Мини Марица Изток ЕАД