Проекти

Изграждане на път за магистрални ВГТЛ

Изграждане на основа за път с 34 000 куб. м. инертен материал, полагане на георешетка - 35 000 кв.м., направа на пътна настилка от бетон 2440 куб.м.
Възложител: Мини Марица-Изток ЕАД