Проекти

Пречиствателна станция питейни води гр. Габрово

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води.
В рамките на интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово, ОП Околна среда 2007 – 2013.
Обхватът на строителството включва както ремонт на съществуващите съоръжения, така и проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, с цел модернизиране и оптимизиране на технологичната схема на пречиствателната станция и повишаване ефективността на пречистване на водата.
Възложител – Община Габрово