Проекти

Възстановяване на покрив

Подмяна на 1500 кв.м. покривна конструкция и ремонт на 2000 кв.м. фасада на ПГ по туризъм - гр. Русе.
Срок на изпълнение - 40 дни.
Възложител - Министерство на образованието.