Проекти

Изграждане на бетонови фундаменти и обръщателна станция

Удължаване на ГЛТ и изграждане на нова площадка и обръщателна станция. Подготовка на основата за направа на пътища - 16 000 кв.м., полагане на дренажен пласт от 6000 куб. м. каменни фракции, полагане на 9000 кв.м. георешетка и бетонова настилка 890 куб.м. Изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи за направа на фундаменти.
Възложител - Мини Марица Изток ЕАД.