Проекти

Изграждане на център за настаняване от семеен тип кв.Трендафила

Строителство на център за настаняване от семеен тип с РЗП 510 кв.м. с всички довършителни работи, вертикална планировка и детски съоръжения.
Възложител: Община Габрово