Проекти

Ремонт на читалище с. Тополчане

Неотложно укрепване и саниране на сградата. Изграждане на архитектурна среда за хора в неравностойно положение.
Възложител - Община Сливен