Проекти

Църковен храм "Св.Св. Кирил и Методий, с. Староселци

Реконструкция и реставрация на църковен храм "Св. Св. Кирил и Методий", с. Староселци, финансиран по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населени места" по Програма за развитие на селските райони(2007-2013)