Проекти

Разширение на гробищен парк, с Възложител Мини Марица Изток

Разширение на гробищен парк – Възложител Мини Марица Изток
Изграждане на нова ограда с метални пана, обща дължина - 600 м, основа от 340 м3 армиран бетон; Изграждане на 1 200 м бетонови алеи, оформени с бордюри; Изграждане на алейно осветление; Дейности по озеленяване.