Проекти

Автоматична газорегулираща станция „Самоков” – Реконструкция

Реконструкция на Автоматична газорегулираща станция АГРС в два етапа
Технологични съоръжения в сгради, включващи КИП, автоматика, съобщителни връзки, технологични тръбопроводи – временни и постоянни връзки; Вертикална планировка
Възложител : Булгартрансгаз ЕАД