Проекти

Възстановяване конструкцията на транспортни връзки ТЕЦ МИ2

Възложител: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
Подготовка на земно легло – изкопни работи 540м3, полагане на 420м3 инертни материали. Полагане на армировка 34300кг, направа на пътна настилка от бетон 530м3