Проекти

Привлекателна, достъпна и зелена среда, гр. Габрово

Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена среда на гр. Габрово.
Подпорна стена с дължина 170м, влагане на 240м3 армиран бетон. Обособяване на зони за отдих и 150 паркоместа. Изграждане на детски площадки. Озеленяване.
Реконструкция на улици в централна градска част, от които 1500 м с асфалтово покритие, 2192кв.м с калдъръм. Направа на 7500кв.м пешеходни зони с бетонови плочи и 1754кв.м с каменни плочи, оформени с 2500м бетонови бордюри и 3000м каменни бордюри. Ново улично осветление. Реставрация на чешма Гунин кладенец. Реставрация и изместване на Априлова чешма и захранване с 188 м водопровод от ПЕ тръби. Отводняване на ремонтирани улици в пет клона, изградени с 920м двуслойни ПП тръби и заустени в р. Янтра. Направа на 115 улични оттока и 26 ревизионни шахти.