Проекти

Изграждане на спортна зала към СОУЕЕ гр. Русе

Изграждане на пристройка мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ” гр.Русе.
Изграждане на нова метална конструкция в две части с общо тегло 60 тона. Покриване с покривни и стенни панели. Монтиране на нова PVC дограма. Изграждане на електро, ВиК и ОВК инсталации. Изпълнение на всички видове довършителни работи.