Проекти

Реконструкция на водопроводна мрежа в Община Златица

Подмяна на съществуваща и изграждане на нова водопроводна мрежа с обща дължина 18 км, за осигуряване на ефективно водоснабдяване на населените места в Община Златица.
Средствата за изпълнение на обекта са осигурени по “Програма за развитие на селските райони”. Схема за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321.