Проекти

Обекти в Мини Марица Изток

Обекти в Мини Марица Изток.
Ремонт на ковашко отделение към „Вагонно депо“ в с. Ковачево;
Ремонт на битови помещения с. Трояново; Ремонт на Механична работилница в с. Трояново; Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №5 с. Медникарово;