Проекти

Рехабилитация настилки пристанище Варна - запад

Рехабилитация на 2300 м2 настилки в пристанище Варна - запад. Ремонт на съществуващи настилки, разрушаване, подготовка на основата и уплътняване, полагане на армировка-76 тона и бетон 500 м3.