Проекти

Ремонт на стоманобетонни настилки Пристанище Варна - изток

Ремонт на 2200 м2 стоманобетонни настилки в Пристанище Варна - изток. Фрезоване и почистване на съществуващи бетонови настилки. Нанасяне на антикорозионно покритие, нанасяне на контактен грундиращ материал и бетон заместващ материал. Шлайфане на положени настилки.