Проекти

Ремонт на хидроизолация в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Ремонтни СМР на покривната конструкция на Котелна зала в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Направа на замазка, полагане на геотекстил и EPDM мембрана 3640 м2, обработка на фуги и бордове, направа на обшивки по покрива и монтаж на гръмоотводна уредба.