Проекти

Реконструкция и изграждане на улично осветление в общ. Роман

Изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление в гр. Роман , с. Камено поле, с. Кунино и с. Синьо Бърдо , посредством полагане на над 12000 метра проводник, монтиране на нови стоманотръбни стълбове и на 1434 броя диодни улични осветители, свързани с модули за управление.